Naar hoofdinhoud

De ambities van De Bulkenaar

We verdelen de ambities voor De Bulkenaar naar vijf thema's

Duurzaam ruimtegebruik

Bij de ontwikkeling van het gebied willen we duurzame keuzes maken: We leggen de nadruk op een veilige en gezonde leefomgeving, duurzaam bouwen met oog voor omgeving en natuur. De bereikbaarheid van zowel Bravis als de Tolberg is een prioriteit. Tussen het ziekenhuis en de woonwijk komt een groene ‘buffer’.

Innovatief Zorglandschap

We willen van De Bulkenaar een plek maken waar gezondheid en ontspanning zoeken in de omgeving en natuur samenkomen. Het ziekenhuis en andere zorgverleners werken er samen aan de zorg van de toekomst, vanuit een visie op de medisch- specialistische zorg in 2030. De bebouwing moet mooi aansluiten bij de omgeving.

Optimale Infrastructuur

Zowel het ziekenhuis als de woonwijk moeten goed bereikbaar zijn. Eventuele verkeers- en geluidsoverlast moet minimaal zijn. daarom besteden we veel aandacht aan de infrastructuur: een goede aansluiting op wegen, spoorbaan en fietspaden. Parkeergelegenheid en verkeersdrukte zijn onderwerpen waar intensief naar wordt gekeken.

Mobiliteit

Een extra verbindingsweg voor ambulances en auto’s is noodzakelijk. Maar het ziekenhuis moet óók goed bereikbaar zijn voor voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer. Hoe meer mogelijkheden we creëren, des te beter voor het milieu. We investeren daarom in goede alternatieven voor de auto, zoals een aansluiting op de snelfietsroute tussen Roosendaal en Bergen op Zoom. Op termijn (2040) kan ook aan een nieuw treinstation worden gebouwd.

Landschap en Recreatie

We willen het landelijke karakter van De Bulkenaar behouden. Het is een plek waar je geniet van de rustige omgeving, nu en straks. Bij de invulling kijken we goed naar historische elementen van het landschap: een voormalig beekdal met struikgewas en kleinschalige boerenpercelen. Dat karakter willen we behouden en herstellen. Gezond en groen staan voorop.