Naar hoofdinhoud

Laatste nieuws

9 resultaten gevonden
08-01-2021

Aanpak en ruimtelijk raamwerk

Op 18 december 2020 heeft Bart Brands toelichting gegeven over het ruimtelijk casco in dit interview. In een animatie is te zien hoe deze tot stand is gekomen en wordt deze toegelicht. Het zogenaamde groeidocument is een uitgebreide toelichting op het ruimtelijk casco. Hierin staat stap voor stap de ontwikkeling van het landschap uitgelegd en hier worden dan ook te zijner tijd de toekomstige stappen aan toegevoegd. Zo wordt de aanpak en ontwikkeling zichtbaar.

Lees meer
06-01-2021

Uw vragen beantwoord

In eerdere communicatie en via de video’s vroegen we u uw vragen te stellen. Er zijn veel vragen binnengekomen en aangezien de antwoorden voor een grote groep interessant kunnen zijn, vindt u deze via de knop onder deze tekst. De komende tijd wordt deze lijst steeds aangevuld met nieuwe vragen die binnenkomen. Is uw vraag nog niet beantwoord? Stel hem gerust via Bulkenaar@roosendaal.nl.

Lees meer
23-12-2020

Status ontsluiting De Bulkenaar en Tolberg

We kunnen ons voorstellen dat u graag meer wil weten over de status van de ontsluiting van De Bulkenaar en de wijk Tolberg. Alle voorbereiding is gedaan volgens een zorgvuldig proces met verschillende partijen met expliciete expertises. Dat heeft geresulteerd in een zogenaamde viltstiftenkaart die is gebaseerd op verkeerstechnische en milieutechnische randvoorwaarden. Deze laat zien dat is gekozen voor de zuidelijke ontsluiting van Tolberg, in combinatie met de voorgenomen ondertunneling van spoorlijn Roosendaal-Antwerpen. Op basis hiervan gaan we het gesprek met elkaar aan waarbij duidelijk de kaders van de mogelijkheden aangegeven zullen worden. Het meedenken zal vooral gaan over hoe de wegen binnen het landschap hun plek gaan krijgen, de zogeheten landschappelijke inpassing. Voor het participatietraject worden (zes) afzonderlijke groepen van omwonenden betrokken. Uiteindelijk zullen de verschillende wensen worden vertaald naar een landschappelijk goed ingepaste weg waarbij we ook zullen motiveren waarom wensen wel of niet worden verwerkt. De planning is om de verbindingsweg Tolberg eind 2025 gerealiseerd te hebben. De zuidelijke ontsluiting van Tolberg gebaseerd op verkeerstechnische en milieutechnische randvoorwaarden.

Lees meer
Talkshow Bomen over De Bulkenaar
15-12-2020

Geannuleerd: Bomen over De Bulkenaar

De live talkshow van 15 december gaat niet door vanwege de aangescherpte maatregelen rondom het corona-virus.

Lees meer
08-12-2020

Live online talkshow

Wil je meer weten over de ontwikkeling van het gebied? Denk mee en kijk naar naar de live talkshow "Bomen over De Bulkenaar" op dinsdag 15 december om 19:30 uur.

Lees meer
30-11-2020

Gewijzigde planning voorontwerp-bestemmingsplan De Bulkenaar

Het voorontwerp-bestemmingsplan voor De Bulkenaar wordt later dan gepland in procedure gebracht.

Lees meer
30-11-2020

Karres en Brands: landschapsarchitect De Bulkenaar

In juni hebben we, de gemeente Roosendaal en Bravis ziekenhuis, een landschapsarchitect geselecteerd voor De Bulkenaar: Karres en Brands, een gerenommeerd bureau op het gebied van landschapsarchitectuur en stedenbouw.

Lees meer
18-12-2020

Denk met ons mee over de invulling van landschapspark De Bulkenaar

In het zorglandschap vind je straks de beste medische zorg in het nieuwe Bravis, gelegen in een omgeving van prachtige natuur om lekker in te bewegen of te ontspannen. Of je nu zorg nodig hebt, zorg verleent, beweging of ontspanning zoekt: iedereen zal zich thuis voelen in De Bulkenaar. Dát is de ambitie.   

Lees meer
30-11-2020

Raadswerkgroep helpt raad bij besluiten over Bravis ziekenhuis

Begin maart 2020 is een raadsbegeleidingswerkgroep ‘Bravis’ gestart. Alle raadsfracties zijn in deze werkgroep vertegenwoordigd. De werkgroep helpt de raad (informeel) bij het besluitvormingsproces over het nieuwe Bravis ziekenhuis in Roosendaal.

Lees meer