Naar hoofdinhoud

Gemeente Roosendaal en Bravis ondertekenen anterieure overeenkomst

Het Bravis ziekenhuis en gemeente Roosendaal werken samen hard aan de ontwikkeling en realisatie van het nieuwe regionale ziekenhuis op De Bulkenaar. De nodige afspraken hiervoor zijn vandaag vastgelegd in een anterieure overeenkomst.

In de overeenkomst hebben Bravis en gemeente Roosendaal afspraken vastgelegd over verschillende onderwerpen zoals de kosten, het ontwerpproces en de inrichting van het landschapspark en het openbaar gebied. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de doorverkoop en levering van de door de gemeente te verwerven gronden.

In de overeenkomst is ook een planning opgenomen. Deze richt zich op een operationeel regionaal ziekenhuis op de nieuwe locatie De Bulkenaar en de totstandkoming van het beoogde landschapspark. De eerstvolgende mijlpaal is het ter besluitvorming aanbieden van het bestemmingsplan en het exploitatieplan aan de gemeenteraad in begin 2022.

Wethouder Toine Theunis: “Het nieuwe Bravis ziekenhuis is belangrijk voor de regio West-Brabant en Oost-Zeeland en geeft een extra impuls aan Roosendaal. Er is veel inspanning geleverd door medewerkers van Bravis en van de gemeente om een regionaal ziekenhuis op een nieuwe locatie De Bulkenaar te realiseren. De ondertekening van de overeenkomst is een belangrijke stap in het gehele proces, waarmee ik alle betrokkenen van harte complimenteer.”

Bianka Mennema, voorzitter Raad van Bestuur Bravis ziekenhuis: “We zijn heel erg blij met deze ondertekening. Hiermee zijn we een stukje dichter bij een toekomstbestendig ziekenhuis, waar we samen met onze partners een breed zorgaanbod voor de regio gaan vormgeven. Zorg waarin de behoefte van de patiënt centraal staat. Zorg die als het kan zelfs thuis of dicht bij huis wordt gegeven en als het nodig is in een duurzaam ziekenhuisgebouw.”

Het hele gebied De Bulkenaar wordt ontwikkeld tot een aantrekkelijk en duurzaam parklandschap, waar gezondheid, natuurbeleving en recreëren centraal staan. In het ambitiedocument wordt de gebiedsvisie nader belicht. Deze vindt u bij downloads.