Naar hoofdinhoud

Interview Toine Theunis

Toine Theunis, wethouder ruimtelijke ordening, gemeente Roosendaal:

 “Bijzondere aanwinst voor stad en natuur”

“Toen in 2019 duidelijk werd dat Bravis één nieuwe locatie zocht om twee vestigingen samen te voegen, hebben wij vrij snel De Bulkenaar naar voren geschoven. Die plek voldoet aan alle eisen van het ziekenhuis én we hebben er de ruimte om een ziekenhuis omringd door natuur te creëren.

De zuidwestkant van Roosendaal ligt gunstig voor iedereen in West-Brabant en via de A58 ben je er zo. Bovendien heb je de voordelen van een stad die ernaast ligt. Er werd al jaren gesproken over de toekomst van Bravis, maar toen dit plaatje werd geschetst voelde ik dat De Bulkenaar heel kansrijk was. Duurzame verstedelijking, noemt de Provincie dit. En die is ook heel enthousiast.

Iedereen beseft dat dit een unieke kans is om een groot ziekenhuis landschappelijk in te passen. Dat zie je nergens. Het ontwerp wordt heel subtiel. Geen grijze betonblokken of een grootschalig recreatiegebied, maar juist een oase van rust door de natuur eromheen. Als de plannen concreter worden, krijg je er vanzelf een gevoel bij.”

Samen met omwonenden hebben we gekeken naar de afwikkeling van het verkeer. Dat zal straks niet door de wijk Tolberg rijden, maar eromheen. Vanaf de snelweg komt er een aparte verbindingsweg naar het ziekenhuis. Een bijkomend  voordeel voor de wijkbewoners is dat ze via die weg veel sneller op de A58 zijn.

Een grote groep mensen uit de regio denkt actief mee over de invulling van het plan. We werken samen om iedereen zo goed mogelijk te bedienen. Lukt dat altijd en overal? Nee. Maar we denken  een goede modus te hebben gevonden om ervoor te zorgen dat De Bulkenaar voor en van de Roosendaler wordt! Een leuk voorbeeld is het Voedselbos voor duurzame voedselproductie.

We gaan een lange weg tegemoet, maar ik weet zeker dat iedereen over 15 jaar vol trots kijkt naar De Bulkenaar. Ook omdat het een belangrijke impuls zal geven aan de stad. Het wordt de grootste werkgever, betrekt enorm veel leveranciers en heeft een goede band met onderwijsinstellingen. Ik kijk uit naar een heel bijzondere aanwinst voor stad en natuur.”