Naar hoofdinhoud

Interview Leo Simons

Leo Simons, manager bedrijfszaken Bravis ziekenhuis

“Een nieuw ziekenhuis bouw je nooit alleen”

Vanaf de locatiekeuze in juni 2019, het moment dat Bravis definitief besloot haar huidige twee locaties te verruilen voor een nieuw regionaal ziekenhuis op de Bulkenaar, wordt er in samenspraak met de gemeente Roosendaal hard gewerkt aan de voorbereidingen van de nieuwbouw van het nieuwe Bravis. Zowel binnen als buiten het ziekenhuis vereist dat veel afstemming, samenwerking en denkvermogen. Het gaat er immers om dat je een ziekenhuis bouwt dat toekomstbestendig is. Een ziekenhuis waar je toekomstige ontwikkelingen, zoals digitalisering, verplaatsing van zorg vanuit het ziekenhuis en nieuwe zorgvormen, vertaalt in nieuwe concepten, werkvormen, capaciteiten en ruimtebehoefte.

Binnen Bravis wordt met betrokkenheid van veel specialisten en medewerkers van het ziekenhuis hard gewerkt aan het programma van eisen dat de basis vormt voor het ontwerpteam dat in de tweede helft van 2022 aan de slag gaat met het ontwerpen van het nieuwe Bravis. Dat programma van eisen is een bundeling van uitgangspunten, waarin toekomstige werkconcepten op de poliklinieken, de verpleegafdelingen, de (medisch) ondersteunende afdelingen en uitgangspunten voor de techniek en duurzaamheid worden bedacht en vastgelegd. Een hele klus, maar ook een klus die met veel enthousiasme wordt uitgevoerd. Wanneer mag je immers meedenken over de bouw van een nieuw ziekenhuis?

Naast deze wat meer intern gerichte voorbereidingen, is Bravis ook volop met haar zorgpartners in gesprek om te bepalen wie er meegaan naar de Bulkenaar en op welke wijze. Uiteraard hecht Bravis ook belang aan een goede inpassing van het nieuwe ziekenhuis in de omgeving. Dit vereist afstemming met het landschapspark en zijn architect. Maar Bravis zal ook omwonenden goed op de hoogte houden van zijn plannen en in dialoog bepalen hoe het de de goede balans vindt tussen de flexibele, functionele nieuwe indeling en inrichting van het ziekenhuis en de meer esthetische vormgevings- en inpassingsvraagstukken.

Met de recente vaststelling van de nieuwe planning (start bouw begin 2026, oplevering ultimo 2028) en de goedkeuring van het bestemmingsplan zijn twee belangrijke mijlpalen bereikt. Met veel enthousiasme en betrokkenheid van velen gaat Bravis hier de komende jaren een goed vervolg aan geven!