Naar hoofdinhoud

Notitie Reikwijdte en Detailniveauomgevingseffectrapport omgevingsvisie

Vanaf 8 februari ligt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het Omgevingseffectrapport (OER) Omgevingsvisie Roosendaal gedurende vier weken ter inzage. Deze notitie is opgesteld voor de gehele gemeente Roosendaal. U kunt op deze notitie reageren. Meer informatie vindt u op www.roosendaal.nl

Notitie Reikwijdte en Detailniveau de Bulkenaar 

Voor de gebiedsontwikkeling van de Bulkenaar is eerder een aparte Notitie reikwijdte en Detailniveau opgesteld waarin de onderzoeksvragen voor de milieueffectrapportage zijn gedefinieerd. Deze notitie is te vinden op: https://www.debulkenaar.nl/downloads/. De milieueffectrapportage voor de Bulkenaar wordt bij het omgevingseffectrapport voor de omgevingsvisie als input gebruikt. Het concept van de milieueffectrapportage de Bulkenaar kunt u vinden in het voorontwerpbestemmingsplan.   

Toelichting  

We zijn ons ervan bewust dat we veel inhoudelijke informatie met u delen. Hieronder lichten we toe wat de verschillende documenten inhouden en waarvoor deze dienen:  

  • Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD): in deze notitie worden de onderzoeksvragen voor de OER of MER bepaald en omschreven. In andere woorden: hierin wordt vastgelegd wat er onderzocht moeten worden en op welke manier.  
  • Omgevingseffectrapport (OER): Dit rapport omschrijft de effecten en aandachtspunten van mogelijke keuzes voor de fysieke leefomgeving in de Omgevingsvisie in beeld.  
  • Milieueffectrapportage (MER): Deze rapportage brengt de milieugevolgen van een initiatief of activiteit systematisch, transparant en objectief in beeld.  
  • Omgevingsvisie: De gemeente Roosendaal werkt aan het opstellen van een omgevingsvisie. De omgevingsvisie schetst op hoofdlijnen het toekomstige beleid op de lange termijn voor de fysieke leefomgeving van de gemeente.