Naar hoofdinhoud

Quickscan aangedragen alternatieven

Vorig jaar is door een aantal bewonersgroepen het rapport “Het moet en kan beter” opgesteld. Zij hebben hierin een drietal alternatieve ontsluitingen aangedragen. Na overleg tussen vertegenwoordigers van de bewonersgroepen en de gemeente hebben we afgesproken dat er een zogenaamde QuickScan wordt uitgevoerd.

De Quickscan

In deze QuickScan wordt nagegaan of de aangedragen alternatieven een toegevoegde waarde hebben voor een betere bereikbaarheid van de wijk Tolberg, als aanvulling op de zuidelijke verbindingsweg Tolberg. Er wordt in eerste instantie alleen gekeken naar de verkeerskundige effecten (aantal vervoersbewegingen over de routes en de effecten daarvan op de omgeving). Het onderzoek start in het eerste kwartaal van 2022.

De aangedragen alternatieven

Het rapport van de bewonersgroepen, inclusief de aangedragen alternatieven, vindt u op www.debulkenaar.nl

Op de hoogte blijven?

We houden u op de hoogte van de voortgang en de resultaten van de Quickscan via de website en deze nieuwsbrief. Heeft u vragen? Dan kunt u ons bereiken via verbindingswegtolberg@roosendaal.nl.

Bekijk het rapport "Het moet en kan beter"