Naar hoofdinhoud

Status ontsluiting De Bulkenaar en Tolberg

We kunnen ons voorstellen dat u graag meer wil weten over de status van de ontsluiting van De Bulkenaar en de wijk Tolberg. Alle voorbereiding is gedaan volgens een zorgvuldig proces met verschillende partijen met expliciete expertises. Dat heeft geresulteerd in een zogenaamde viltstiftenkaart die is gebaseerd op verkeerstechnische en milieutechnische randvoorwaarden. Deze laat zien dat is gekozen voor de zuidelijke ontsluiting van Tolberg, in combinatie met de voorgenomen ondertunneling van spoorlijn Roosendaal-Antwerpen. Op basis hiervan gaan we het gesprek met elkaar aan waarbij duidelijk de kaders van de mogelijkheden aangegeven zullen worden.

Het meedenken zal vooral gaan over hoe de wegen binnen het landschap hun plek gaan krijgen, de zogeheten landschappelijke inpassing. Voor het participatietraject worden (zes) afzonderlijke groepen van omwonenden betrokken. Uiteindelijk zullen de verschillende wensen worden vertaald naar een landschappelijk goed ingepaste weg waarbij we ook zullen motiveren waarom wensen wel of niet worden verwerkt. De planning is om de verbindingsweg Tolberg eind 2025 gerealiseerd te hebben.

De zuidelijke ontsluiting van Tolberg gebaseerd op verkeerstechnische en milieutechnische randvoorwaarden.

De zuidelijke ontsluiting van Tolberg gebaseerd op verkeerstechnische en milieutechnische randvoorwaarden.