Naar hoofdinhoud

Update Quickscan

Vorig jaar is door een aantal bewonersgroepen het rapport “Het moet en kan beter” opgesteld. Zij hebben hierin een drietal ontsluitingen aangedragen. Na overleg tussen vertegenwoordigers van de bewonersgroepen en de gemeente hebben we afgesproken dat er een zogenaamde QuickScan wordt uitgevoerd. Hierin wordt nagegaan of de aangedragen ontsluitingen een toegevoegde waarde hebben voor een betere bereikbaarheid van de wijk Tolberg, als aanvulling op de zuidelijke verbindingsweg Tolberg.

Planning Quickscan

De start van de QuickScan was voorzien in het eerste kwartaal 2022, maar is nog in voorbereiding. Binnenkort selecteren we een onafhankelijk adviesbureau die de Quickscan voor ons gaat uitvoeren. Natuurlijk houden we u hiervan op de hoogte.

Met de QuickScan wordt gekeken naar de verkeerskundige effecten van de verschillende ontsluitingen (aantal vervoersbewegingen over de routes en de effecten daarvan op de omgeving). We verwachten de uitkomsten in het najaar met u te kunnen delen.

De aangedragen ontsluitingen

Het rapport van de bewonersgroepen, inclusief de aangedragen ontsluitingen, vindt u onder documenten.

Op de hoogte blijven?

We houden u op de hoogte van de voortgang en de resultaten van de Quickscan via de website en deze nieuwsbrief. Heeft u vragen? Dan kunt u ons bereiken via verbindingswegtolberg@roosendaal.nl.