Naar hoofdinhoud

Voorontwerpbestemmingsplan De Bulkenaar

Vanaf vandaag (maandag 1 februari) ligt het voorontwerpbestemmingsplan voor het landschapspark De Bulkenaar zes weken lang ter inzage.

Bestemmingsplan inzien 

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan digitaal bekijken op ruimtelijkeplannen.nl. Of op afspraak in het tijdelijk stadskantoor aan de Vincentiusstraat 7 in Roosendaal. Hiervoor kunt u een afspraak maken via 14 0165. 

Digitale informatieavond 

Om u nader over de plannen te informeren, organiseren wij een digitale informatieavond. Uw vragen kunt u tijdens deze avond stellen via de chatbox. (De deelnemers aan deze avond zijn niet hoorbaar en ook niet zichtbaar). Die vragen worden zoveel mogelijk tijdens de bijeenkomst beantwoord. Antwoorden op vragen die niet meteen beantwoord kunnen worden, worden later alsnog gegeven op de website. 
 
De avond vond plaats op 23 februari 2021. Kon u hierbij niet aanwezig zijn? Dan kunt u digitale bijeenkomst terugkijken op ons YouTube-kanaal.

Reageren binnen zes weken 

Digitaal:  
U kunt, binnen de termijn van 6 weken, een digitale inspraakreactie indienen. Hiervoor gebruikt u een van de volgende links:   

- Voor inwoners: inspraakreactie via DigiD
- Voor organisaties: inspraakreactie via eHerkenning

Als u uw inspraakreactie digitaal indient, kunt u via uw persoonlijke internetpagina de voortgang van de behandeling van uw reactie volgen. 

U kunt géén inspraakreactie indienen via e-mail.          

Per brief: 
U kunt er ook voor kiezen om, binnen de termijn van zes weken, schriftelijk uw reactie te geven op de plannen.  

U kunt uw reactie schriftelijk indienen door een brief te schrijven gericht aan burgemeester en wethouders van Roosendaal. Deze brief stuurt u naar Postbus 5000, 4700 KA te Roosendaal, onder vermelding van ‘inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan De Bulkenaar, zaaknummer 340730’. In de brief moeten de volgende onderdelen te lezen zijn:  

- Uw naam en adres;
- Datum waarop u de inspraak reactie schrijft;
- Onder vermelding van 'inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan 'De Bulkenaar', met zaaknummer 340730';
- Waarom u een inspraak reactie schrijft;
- Uw handtekening.

Mondeling:
Wilt u graag mondeling reageren? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met J. Verpaalen of P. van Kempen via 14 0165.

Vragen, ideeën en initiatieven 

Heeft u vragen over De Bulkenaar? Of heeft u een idee of een initiatief? Laat het ons weten via bulkenaar@roosendaal.nl. We horen graag van u!