Naar hoofdinhoud

Vogelvlucht over de Verbindingsweg Tolberg

In februari/maart en in mei/ juni 2021 hebben twee digitale participatieronden (elk zes groepen) plaatsgevonden. Samen met de omgeving hebben we de (landschappelijke) inpassing van de Verbindingsweg Tolberg uitgewerkt.

Tijdens de eerste participatieronde zijn alle wensen, kansen en knelpunten opgehaald bij de omwonenden. De deelnemers hebben ons veel bruikbare informatie gegeven. Daardoor hebben wij meer inzicht gekregen in de omgeving van de nieuwe verbindingsweg. Alle ingebrachte punten hebben we mee- en afgewogen om tot een schetsontwerp van de verbindingsweg te komen. Tijdens het afwegen van die punten, bleek dat een aantal punten niet kon worden verwerkt in het schetsontwerp. Bijvoorbeeld omdat het niet uitvoerbaar is of omdat het tegenstrijdig is met andere ingebrachte punten.

Tijdens de tweede participatieronde hebben we het concept schetsontwerp voorgelegd aan de deelnemers. Dit schetsontwerp hebben we toegelicht. Daarnaast hebben we ook beelden (vogelvlucht en 3D) laten zien om de deelnemers een idee te geven van hoe de Verbindingsweg eruit kan gaan zien. Deze beelden kunt u terugzien via de link hieronder.

We hebben ook in de tweede ronde (aandachts)punten meegekregen van de deelnemers. Natuurlijk gaan we ook deze punten afwegen. Het kan zijn dat dit leidt tot een wijziging in het ontwerp voor de weg. Op dit moment bekijken we deze punten en boordelen we of er wijzigingen nodig zijn. Ook voeren we verschillende gesprekken met omwonenden om een nog beter beeld te krijgen van de situatie.

We brengen u zo spoedig mogelijk op de hoogte van het vervolgtraject.

In deze animatie krijgt u een idee hoe de Verbindingsweg Tolberg eruit kan gaan zien.