Naar hoofdinhoud

Voortgang Verbindingsweg Tolberg

We zijn volop aan de slag met het ontwerpen van de verbindingsweg. We werken toe naar een voorontwerp. We praten u graag bij over de voortgang.

Digitale participatiebijeenkomsten

De tweede ronde participatiebijeenkomsten vond plaats vlak voor de zomervakantie.  Tijdens deze bijeenkomsten zijn alle wensen, kansen en knelpunten besproken. Vervolgens hebben we vervolgacties afgesproken. Dit waren aanpassingen in het wegontwerp, uitzoekvragen en vervolggesprekken.

 Daarnaast hebben we diverse keukentafelgesprekken met omwonenden gevoerd om de verbindingsweg zo goed als mogelijk in te passen op de Thorbeckelaan. Daarnaast zijn we in gesprek met de ZLTO en Prorail. Op basis van deze gesprekken is het ontwerp verder verfijnd in deze deelgebieden.

 Extra participatiebijeenkomsten

Voor deelgroep 1 en deelgroep 4 hebben we een extra participatiebijeenkomst georganiseerd. Tijdens de extra bijeenkomst hebben we het wegontwerp gepresenteerd. Daarnaast hebben we de onbeantwoorde vragen beantwoord en terugkoppeling gegeven over de wensen, kansen en knelpunten die zijn mee- en afgewogen in het aangepaste wegontwerp. Een aantal punten die werden aangedragen nemen we mee richting de afronding van het voorontwerp. Op deze manier hebben we samen de verkenningsfase afgerond.

 Vervolg

Wanneer we het voorontwerp hebben afgerond, leggen we dit ter besluitvorming voor aan het college. Daarna organiseren we een (brede) inloopbijeenkomst. Iedereen is welkom om het voorontwerp te bekijken en vragen te stellen. Deze bijeenkomst zal begin 2022 plaatsvinden. Zodra de datum bekend is, delen we die met u.  

Daarna starten we met de planuitwerkingsfase. In deze fasen werken we het voorontwerp van de weg uit tot een gedetailleerd definitief ontwerp. Ook stellen we een omgevingsplan/bestemmingsplan op, met de daarbij behorende milieuonderzoeken.

Meest gestelde vragen en antwoorden

De meest gestelde vragen die wij van u hebben ontvangen en de daarbij behorende antwoorden leest u op de pagina vragen en antwoorden. Mocht u een vraag hebben die er niet tussen staat, stel deze dan gerust via Bulkenaar@roosendaal.nl.