Naar hoofdinhoud

Ontwikkeling

Uitzicht over gebied

Gebiedsvisie

Bravis ziekenhuis heeft een belangrijke functie voor West-Brabant en oostelijk Zeeland. Om die taak optimaal te vervullen, zocht het één nieuwe plek waar alle specialistische en klinische zorg -nu nog verdeeld over twee locaties- samenkomt. Die plek bleek de Bulkenaar, met veel ruimte in het hart van de regio. De komst van het ziekenhuis is ook een kans om de westrand van Roosendaal direct te verbinden met de snelweg A58, al lang een wens van de gemeente.

De Bulkenaar is een landelijk gebied aan de zuidwestkant van Roosendaal. De akkers en weilanden worden omringd door de Bulkenaarsestraat en de Huijbergseweg. Dit zijn twee smalle wegen met enkele boerderijen en huizen. Bewoners van woonwijk de Tolberg gebruiken ze om te wandelen of te fietsen.

Overzicht veld

Karres en Brands: landschapsarchitect de Bulkenaar

In juni hebben we, gemeente en Bravis, een landschapsarchitect geselecteerd voor de Bulkenaar: Karres en Brands, een gerenommeerd bureau op het gebied van landschapsarchitectuur en stedenbouw. Het bureau heeft ervaring met het ontwerpen van ziekenhuizen in een natuurlijke omgeving. Daarnaast opereert het bureau internationaal en heeft het diverse prijzen gewonnen. We hebben met Karres en Brands een partij die gaat zorgdragen voor een vormgeving dat recht doet aan het gebied dat we met elkaar willen realiseren.

Karres en Brands heeft een eerste presentatie gemaakt, die we graag met u delen. In de presentatie geven ze hun visie op het vormgeven van landschappen en gebouwen, de werkwijze die ze daarbij doorgaans hanteren en wat ze zien en beleven bij de gebiedsontwikkeling deBulkenaaren de komst van het ziekenhuis. De presentatie duurt een half uur, maar geeft een goed beeld van wat er komt kijken bij het ontwikkelen van een gebied. De presentatie is te vinden op het(nieuwe)YouTube kanaal van de Bulkenaar.

Bekijk de video
Bekijk de presentatie

Gewijzigde planning voorontwerp-bestemmingsplan De Bulkenaar

Op 25 juni zijn de gemeenteraad en de omwonenden/betrokkenen van de Bulkenaar via een brief op de hoogte gebracht van de gewijzigde planning om te komen tot het bestemmingsplan voor de Bulkenaar.

Het voorontwerp-bestemmingsplan voor de Bulkenaar wordt later dan gepland in procedure gebracht. De oorspronkelijke planning was om het voorontwerp-bestemmingsplan voor de zomer vast te stellen. Reden voor dit uitstel is dat Bravis en gemeente meer tijd nodig hebben. De coronapandemie heeft gezorgd voor nieuwe vraagstukken en enige vertraging van de Visie op de zorg. Daarnaast is er ook meer tijd nodig voor de benodigde onderzoeken voor het voorontwerp-bestemmingsplan en de Milieu Effect Rapportage.

Lees meer in de brief

Raadswerkgroep helpt raad bij besluiten over Bravis ziekenhuis

Begin maart 2020 is een raadsbegeleidingswerkgroep ‘Bravis’ gestart. Alle raadsfracties zijn in deze werkgroep vertegenwoordigd. De werkgroep helpt de raad (informeel) bij het besluitvormingsproces over het nieuwe Bravis ziekenhuis in Roosendaal. Dit doet zij bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de raad goed geïnformeerd wordt over alle voor de besluitvorming relevante zaken. En dat de raad deze informatie ook op het juiste moment ontvangt. De raadsbegeleidingswerkgroep zorgt er dus voor dat de raad in het besluitvormingsproces goed beslagen ten ijs komt.

Kijk voor meer informatie over deze raadswerkgroep op de website van de raad.

Ik wil meer informatie
Overzicht gebied

Overige informatie

Langs de snelweg

Aan de westkant grenst de Bulkenaar aan de snelweg A58 van Bergen op Zoom naar Roosendaal. Er is een op- en afrit bij Wouw/ Wouwse Plantage, maar die vormt geen rechtstreekse verbinding met Roosendaal. De bewoners van zuidelijk Roosendaal kunnen via het centrum of de N262 de snelweg op.

Landschapspark

Het plan voor de Bulkenaar beslaat ongeveer 42 hectare. Daarvan heeft Bravis 12 hectare nodig voor het ziekenhuis en andere zorgverleners. De ambitie is een groot deel van het gebied als landschapspark in te richten, waarin natuur en recreatie hand in hand gaan. We willen de natuurlijke situatie als leidraad gebruiken voor nieuwe ontwikkelingen.

Gezondheid en preventie

Gezondheid staat centraal in landschapspark de Bulkenaar. Naast het ziekenhuis kunnen andere zorginstellingen aansluiten en de beleving van het gebied wordt ‘groen en gezond’. Het park draagt bij aan positiviteit en herstel: Het nodigt uit om te bewegen en ontspannen.

Aantrekkelijk gebied

De ambitie is het landschapspark te laten aansluiten bij De Tolberg en het ziekenhuis. Denk aan fiets- en wandelroutes, die worden aangesloten op fietsnetwerk en de F58 snelfietsroute. Recreatieplas de Tolbergvijver zal ook onderdeel worden van het landschapspark. Zo ontstaat een aantrekkelijk gebied voor zowel bewoners van de Tolberg als bezoekers en medewerkers van het ziekenhuis.

Fietsroute

Stappen in de ontwikkeling de Bulkenaar

Maart 2020

Definitieve gebiedsvisie

Eind mei 2020

Behandeling van de gebiedsvisie in de gemeenteraad

Juni 2020

Start inrichtingsplan de Bulkenaar

Najaar 2020

Definitieve Zorgvisie Bravis

Januari 2021

Voorontwerp-bestemmingsplan en Milieu Effect Rapportage (MER) ter inzage. Reageren? Per brief aan het College van B&W. Reacties worden eventueel verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan.

Juni 2021

Ontwerp-bestemmingsplan ter inzage. Iedere bewoner kan een zienswijze indienen, per brief aan de gemeenteraad. Die zienswijze mag je toelichten tijdens de beeldvormende raadsvergadering, die voorafgaat aan de behandeling in de commissie en raad.

November 2021

Definitief bestemmingsplan (besluit door de raad). Zijn er nog bezwaren? Dan kunnen mensen die eerder een zienswijze hebben ingediend, in beroep gaan bij de Raad van State. Vervolgens bepaalt de Raad van State de termijn waarop het beroep wordt behandeld.

2022

Start aanleg infrastructuur (ontsluitingsweg A58, afslag 25)

2023

Start bouw Bravis ziekenhuis

2025

Oplevering eerste fase bouw, vestiging Bergen op Zoom sluit.

2030

Oplevering Bravis ziekenhuis

Verkeer

Het nieuwe Bravis ziekenhuis moet goed en snel bereikbaar zijn met alle soorten vervoer. Dat is duidelijk. Onze ambitie is om op termijn een zogenaamde HUB-voorziening te maken, vlakbij het ziekenhuis (zie: Visie Gedeelde Mobiliteit is Maatwerk, provincie Noord-Brabant, 2018). Dat is een modern knooppunt voor alle soorten verkeer en een duurzaam alternatief voor de auto.

Mogelijk kunnen we in de toekomst een treinstation aanleggen in de buurt van het ziekenhuis. Dat geldt sowieso voor een busstation, een snelfietsroute en fietsknooppunten. Hiermee maken we niet alleen het nieuwe ziekenhuis prima bereikbaar, maar geven we ook de zuidelijke woonwijken van Roosendaal een duurzaam alternatief voor de auto.

Uiteraard zorgen we ook voor een uitstekende bereikbaarheid per auto. Essentieel daarin is een nieuwe weg tussen afrit 25 van de A58 (Wouwse Plantage) en de Thorbeckelaan in Roosendaal. Daarvoor zijn 3 varianten uitgewerkt, waarvan één zal worden gekozen.

Meer over verkeer