Naar hoofdinhoud

Participatieproces

De gekozen voorkeursvariant voor de ontsluitingsweg Tolberg (op de viltstiftenkaart) is geen eindpunt, maar vooral een startpunt om de ontsluitingsweg in te passen in de omgeving. Om te komen tot de definitieve ligging van het wegtracé inclusief een goede landschappelijke inpassing is een participatieproces voor de omgeving (zoals bewoners van Tolberg en de grondeigenaren waar de nieuwe verbindingsweg komt te liggen) vormgegeven.

Op verschillende momenten, gedurende het ontwerpproces van de ontsluitingsweg en de landschappelijke inpassing daarvan, kunt u uw ideeën met ons delen. Hiervoor zijn twee rondes met participatie bijeenkomsten georganiseerd. De eerste ronde participatiebijeenkomsten (februari-maart) stonden in het teken van het informeren en bijpraten van de groep over onder andere het proces, de viltstiftenkaart, het vervolg. Er was volop gelegenheid voor het stellen van vragen. De tweede ronde van bijeenkomsten (mei) had als doel om samen de landschappelijke inpassing van de ontsluitingsweg vorm te geven. Hierbij konden aanwezigen hun wensen en ideeën over de inpassing van de weg inbrengen. Door gezamenlijk dit participatieproces te door lopen, willen we samen met u komen tot een goede inpassing van de verbindingsweg. Hoe dat participatieproces eruitziet, ziet u in de onderstaande infographic. Kunt u de afbeelding niet goed lezen? Open de infographic als pdf.

Aangezien de verbindingsweg een behoorlijke lengte omvat en we iedereen actief willen betrekken, hebben we het gebied voor de participatiebijeenkomsten in 6 deelgroepen verdeeld. De deelgroepen zijn:

·       Deelgroep 1 Haiink: bewoners rond de kruising Haiinkseweg – Huijbergseweg.

·       Deelgroep 2: Rand Tolberg landelijk gebied

·       Deelgroep 3: Jagersbergen Zuid

·       Deelgroep 4: Thorbeckelaan – bestaand tracé

·       Deelgroep 5: Damastberg en Amberberg (grenzend aan Willem Dreesweg)

·       Deelgroep 6: Thorbeckelaan (wegvak Jagersbergen)

De bewoners binnen de deelgebieden, maar ook de grondeigenaren waar de nieuwe verbindingsweg komt te liggen hebben een brief ontvangen van de gemeente. Hierin hebben wij hen uitgenodigd om mee te denken over de landschappelijke inpassing van de verbindingsweg.

Inmiddels hebben beide gespreksrondes plaatsgevonden. Wilt u de presentatie en de verslagen van de participatiesessies bekijken? Deze vindt u bij downloads onder het kopje Participatie verbindingsweg Tolberg. Hier vindt u ook het schetsontwerp en de bijbehorende toelichting.

Het omgevingsmanagementplan

In het omgevingsmanagementplan wordt omschreven hoe we de participatie rondom de ontwikkeling van de verbindingsweg Tolberg aanpakken. De ontwikkeling van de verbindingsweg wordt niet alleen door de gemeente gedaan. De bewoners van Tolberg, maar ook de grondeigenaren waar de nieuwe verbindingsweg komt te liggen, staan centraal. Samen moeten we komen tot een goede inpassing van de verbindingsweg.

Om te komen tot de definitieve ligging van het wegtracé inclusief een goede landschappelijke inpassing zetten gerichte participatiemomenten met de omgeving in. Het omgevingsmanagementplan maakt inzichtelijk welke stakeholders op welke wijze en op welk moment in het proces worden betrokken. Zo denken, doen en werken zij mee aan de uiteindelijke verbindingsweg Tolberg, waardoor het draagvlak voor de verbindingsweg wordt vergroot.

Download het omgevingsmanagementplan