Naar hoofdinhoud
Meer informatie over

Verbinding wijk Tolberg met de A58

Snelweg Roosendaal

Verbinding wijk Tolberg met de A58

Met de komst van het ziekenhuis wordt de verbinding met de A58 voor de wijk Tolberg aan de westflank van Roosendaal verbeterd. Deze verbetering is al lang een wens van de gemeente. Verkeerskundig Adviesbureau Goudappel Coffeng heeft in februari 2020 een kwalitatieve analyse uitgevoerd van dertien varianten van de verbindingsweg tussen de wijk Tolberg en het ziekenhuis: Overzicht en haalbaarheidsonderzoek.pdf. De dertien varianten kwamen voort uit de enquêtes en interviews met bewoners. De varianten waren individueel niet toepasbaar, maar onderdelen ervan komen wel terug in de varianten die hieronder zichtbaar zijn en waaruit gekozen zal gaan worden.

Met het vaststellen van de gebiedsvisie heeft het college van burgemeester en wethouders de voorkeur uitgesproken voor een zuidelijke ontsluiting die in De Bulkenaar ‘aantakt’ op de parallelweg richting de snelweg. De exacte ligging van de weg laat iets langer op zich wachten omdat het ontwerp voor de weg in samenspraak met betrokken bewoners wordt opgepakt. Om hier voldoende tijd aan te kunnen besteden heeft het college besloten dat de ontsluiting Tolberg in een tweede bestemmingsplan wordt uitgewerkt.

Variant 1

Variant 1a:

In deze variant wordt een nieuwe weg aangelegd tussen afrit 25 en de Thorbeckelaan. In de buurt van de Tolberg geldt een maximum snelheid van 50km/u, buiten de bebouwde kom 80 km/u.

Gevolgen:

Het verkeer rond het centrum van Roosendaal neemt af (richting A17) en verplaatst zich naar de routes: Laan van Brabant - Willem Dreesweg - Thorbeckelaan. Er ontstaat een meer directe verbinding tussen de Tolberg en de A58, sluipverkeer via Rietgoorsestraat, Huijbergseweg en Bulkenaarstraat neemt af. De sterkste toename van verkeer is op de Thorbeckelaan richting zuiden. Ook door de wijk via de Lelieberg zie je een toename.

Variant 1b:

Het is een optie om een tunnel te graven onder de spoorwegovergang bij de Willem Dreesweg. Verkeer op de route Laan van Brabant - Willem Dreesweg neemt daardoor af. De toename op de Thorbeckelaan richting zuiden wordt in deze variant nog groter.

Variant 1 Nieuw tracé aansluiting 25 Wouwse Plantage - Thorbeckelaan Verkeersplan downloaden

Variant 2

Variant 2a:

In deze variant wordt een nieuwe weg aangelegd tussen de afrit 25 Wouwse Plantage en de Thorbeckelaan/Willem Dreesweg (zuidzijde). Halverwege komt een afslag naar het ziekenhuis. Bij de Tolberg en op de ontsluitingsweg van het ziekenhuis geldt een maximum snelheid van 50km/u, buiten de bebouwde kom 80 km/u.

Gevolgen:

Het verkeer rond het centrum van Roosendaal neemt af (richting A17) en verplaatst zich naar de Willem Dreesweg zuidzijde. Er ontstaat een meer directe verbinding tussen de Tolberg en de A58. Verkeer via de Rietgoorsestraat en sluiproutes via de Huijbergseweg en Bulkenaarstraat neemt af. De sterkste toename zie je op de Thorbeckelaan richting zuiden. Verkeer op de Lelieberg neemt af.

Variant 2b:

Het is een optie om een tunnel te graven onder de spoorwegovergang bij de Willem Dreesweg in het zuiden van de Tolberg. Verkeer op de route Laan van Brabant - Willem Dreesweg neemt daardoor af. Er is een sterke toename op de Willem Dreesweg zuidzijde (ook naar en vanuit centrum Tolberg).

Variant 2 Nieuw tracé aansluiting 25 Wouwse Plantage - Thorbeckelaan Verkeersplan downloaden

Variant 3

Variant 3a:

In deze variant wordt een nieuwe weg aangelegd tussen de afrit 25 Wouwse Plantage en de Thorbeckelaan/Willem Dreesweg (zuidzijde). Het ziekenhuis is bereikbaar via een verbindingsweg met enerzijds de nieuwe weg en anderzijds de Thorbeckelaan. Bij Tolberg en op de verbindingswegen geldt een maximum snelheid van 50km/u, buiten de bebouwde kom 80 km/u.

Gevolgen:

Het verkeer rond het centrum van Roosendaal neemt af (richting A17) en verplaatst zich naar de routes: Laan van Brabant - Willem Dreesweg – Thorbeckelaan. Er ontstaat een meer directe verbinding tussen de Tolberg en de A58. Verkeer via de Rietgoorsestraat en sluiproutes via de Huijbergseweg en Bulkenaarstraat neemt af. De sterkste toename zie je op de Thorbeckelaan richting zuiden. Verkeer op de Lelieberg neemt af.

Variant 3b:

Het is een optie om een tunnel te graven onder de spoorwegovergang bij de Willem Dreesweg in het zuiden van de Tolberg. Verkeer op de route Laan van Brabant - Willem Dreesweg neemt daardoor af. Er is een sterke toename op de Willem Dreesweg zuidzijde (ook naar en vanuit centrum Tolberg).

Variant 3 Nieuw tracé aansluiting 25 Wouwse Plantage - Thorbeckelaan Verkeersplan downloaden