Naar hoofdinhoud

Bereikbaarheid

Het nieuwe Bravis ziekenhuis moet goed en snel bereikbaar zijn met alle soorten vervoer. Dat is duidelijk. Onze ambitie is om op termijn een zogenaamde HUB-voorziening te maken, vlakbij het ziekenhuis (zie: Visie Gedeelde Mobiliteit is Maatwerk, provincie Noord-Brabant, 2018). Dat is een modern knooppunt voor alle soorten verkeer en een duurzaam alternatief voor de auto.

De ambitie is om het landschapspark te laten aansluiten bij De Tolberg en het ziekenhuis. Denk aan fiets- en wandelroutes, die worden aangesloten op fietsnetwerk en de F58 snelfietsroute. Zo ontstaat een aantrekkelijk gebied voor zowel bewoners van de Tolberg als bezoekers en medewerkers van het ziekenhuis.

Mogelijk kunnen we in de toekomst een treinstation aanleggen in de buurt van het ziekenhuis. Dat geldt sowieso voor een busstation, een snelfietsroute en fietsknooppunten. Hiermee maken we niet alleen het nieuwe ziekenhuis prima bereikbaar, maar geven we ook de zuidelijke woonwijken van Roosendaal een duurzaam alternatief voor de auto.

Uiteraard zorgen we ook voor een uitstekende bereikbaarheid per auto. Essentieel daarin is een nieuwe weg tussen afrit 25 van de A58 (Wouwse Plantage) en de Thorbeckelaan in Roosendaal.

Meer informatie over de Verbindingsweg Tolberg

Vragen en antwoorden

Vanaf de afslag 25 van de A58 (Wouw/Wouwse Plantage wordt een ontsluitingsweg aangelegd. Daarnaast is een verbindingsweg Tolberg Zuid voorzien. Meer informatie over de verbindingsweg Tolberg leest u hier.

In de verdere planuitwerking wordt daar aandacht aan besteed.

Dit punt komt aan de orde tijdens de uitwerking in een later stadium van het proces. Natuurlijk houden we zoveel als mogelijk rekening met deze aspecten en laten we ons daarbij informeren door de partijen met de juiste expertise.