Naar hoofdinhoud

Laatste nieuws

21 resultaten gevonden
06-10-2021

Ontmoet De Bulkenaar op het Festival der Mogelijkheden

Op het Festival der Mogelijkheden maakt u kennis met mogelijkheden om duurzaam te leven en ondernemen. Lokale, duurzame bedrijven en de nieuwste innovaties komen samen. De ideale kans om te Bomen over De Bulkenaar! Wij zijn er: de gemeente, Bravis én landschapsarchitect Karres & Brands, die een fraaie maquette van het landschapspark presenteert. Iedereen is welkom op zaterdag 16 oktober, tussen 13 en 17 uur.

Lees meer
29-07-2021

Voorlopig ontwerp De Bulkenaar

Er wordt hard gewerkt aan de plannen voor het landschapspark De Bulkenaar. De plannen die we tot nu toe hebben gemaakt leest u in het voorlopig ontwerp.

Lees meer
30-11-2020

Raadswerkgroep helpt raad bij besluiten over Bravis ziekenhuis

Begin maart 2020 is een raadsbegeleidingswerkgroep ‘Bravis’ gestart. Alle raadsfracties zijn in deze werkgroep vertegenwoordigd. De werkgroep helpt de raad (informeel) bij het besluitvormingsproces over het nieuwe Bravis ziekenhuis in Roosendaal.

Lees meer
06-01-2021

Uw vragen beantwoord

In eerdere communicatie en via de video’s vroegen we u uw vragen te stellen. Er zijn veel vragen binnengekomen en aangezien de antwoorden voor een grote groep interessant kunnen zijn, vindt u deze via de knop onder deze tekst. De komende tijd wordt deze lijst steeds aangevuld met nieuwe vragen die binnenkomen. Is uw vraag nog niet beantwoord? Stel hem gerust via Bulkenaar@roosendaal.nl.

Lees meer
Talkshow Bomen over De Bulkenaar
15-12-2020

Geannuleerd: Bomen over De Bulkenaar

De live talkshow van 15 december gaat niet door vanwege de aangescherpte maatregelen rondom het corona-virus.

Lees meer
08-12-2020

Live online talkshow

Wil je meer weten over de ontwikkeling van het gebied? Denk mee en kijk naar naar de live talkshow "Bomen over De Bulkenaar" op dinsdag 15 december om 19:30 uur.

Lees meer
30-11-2020

Gewijzigde planning voorontwerp-bestemmingsplan De Bulkenaar

Het voorontwerp-bestemmingsplan voor De Bulkenaar wordt later dan gepland in procedure gebracht.

Lees meer
30-11-2020

Karres en Brands: landschapsarchitect De Bulkenaar

In juni hebben we, de gemeente Roosendaal en Bravis ziekenhuis, een landschapsarchitect geselecteerd voor De Bulkenaar: Karres en Brands, een gerenommeerd bureau op het gebied van landschapsarchitectuur en stedenbouw.

Lees meer
18-12-2020

Denk met ons mee over de invulling van landschapspark De Bulkenaar

In het zorglandschap vind je straks de beste medische zorg in het nieuwe Bravis, gelegen in een omgeving van prachtige natuur om lekker in te bewegen of te ontspannen. Of je nu zorg nodig hebt, zorg verleent, beweging of ontspanning zoekt: iedereen zal zich thuis voelen in De Bulkenaar. Dát is de ambitie.   

Lees meer
08-01-2021

Aanpak en ruimtelijk raamwerk

Op 18 december 2020 heeft Bart Brands toelichting gegeven over het ruimtelijk casco in dit interview. In een animatie is te zien hoe deze tot stand is gekomen en wordt deze toegelicht. Het zogenaamde groeidocument is een uitgebreide toelichting op het ruimtelijk casco. Hierin staat stap voor stap de ontwikkeling van het landschap uitgelegd en hier worden dan ook te zijner tijd de toekomstige stappen aan toegevoegd. Zo wordt de aanpak en ontwikkeling zichtbaar.

Lees meer
13-04-2021

Tweede ronde participatiebijeenkomsten Verbindingsweg Tolberg verplaatst

De tweede ronde participatiebijeenkomsten voor de Verbindingsweg Tolberg wordt verplaatst. De participatiebijeenkomsten zouden plaatsvinden in april en mei. In plaats daarvan vinden deze nu plaats in mei en juni. Wij leggen u graag uit waarom.

Lees meer
08-03-2021

Alles over het voorontwerpbestemmingsplan De Bulkenaar

Het voorontwerpbestemmingsplan voor het landschapspark De Bulkenaar ligt tot en met 15 maart ter inzage. Hieronder zetten we nog eens alle informatie over het voorontwerpbestemmingsplan voor u op een rijtje.

Lees meer
11-05-2021

Interview Toine Theunis

Toine Theunis, wethouder ruimtelijke ordening, gemeente Roosendaal:  “Bijzondere aanwinst voor stad en natuur”

Lees meer
18-05-2021

De eerste schetsen van de natuur in De Bulkenaar

Er wordt hard gewerkt aan de realisatie van landschapspark De Bulkenaar. Met veel kennis, kwaliteit, toewijding én met input van omwonenden maken we dit ‘groene hart voor gezondheid’. In de tweede editie van talkshow ‘Bomen over De Bulkenaar’ zijn de eerste schetsen van de natuur te zien.

Lees meer
Interactieve kaart De Bulkenaar
05-02-2021

De interactieve kaart: dé plek om uw ideeën te delen

“Ik zou het echt fantastisch vinden, dat als we over vijf jaar weer langskomen, dat mensen dan zeggen: ‘het is óns park geworden’,” aldus Bart Brands, landschapsarchitect bij Karres en Brands. Zijn visie is om het landschapspark te ontwikkelen samen met de inwoners van Roosendaal en gebruikers van het gebied. Wat ziet ú graag terug in het landschapspark? Om uw ideeën, voorstellen of initiatieven eenvoudig te kunnen delen, staat nu de interactieve kaart van De Bulkenaar live. Bart Brands: “Denk eens na over ‘wat zou ík kunnen betekenen voor zo’n park’. Ik ben op zoek naar de mensen die mee willen doen, zodat we dit park samen kunnen gaan maken gedurende komende jaren. ‘Wegens aanleg geopend’, noemen we dat.” De gemeente Roosendaal, Bravis ziekenhuis en Karres en Brands nodigen u van harte uit mee te denken, van wilde fantasieën tot concrete voorstellen. Deze kunt u delen op de interactieve kaart op deze site. Reageer ook gerust op ideeën die u tegenkomt op de kaart. Wat wilt u graag terugzien in De Bulkenaar? Op deze manier maken we van De Bulkenaar uw park.

Lees meer
01-02-2021

Voorontwerpbestemmingsplan De Bulkenaar

Vanaf maandag 1 februari ligt het voorontwerpbestemmingsplan voor het landschapspark De Bulkenaar zes weken lang ter inzage. 

Lees meer
14-07-2021

Ontwerpbestemmingsplan De Bulkenaar

Het ontwerpbestemmingsplan voor het landschapspark De Bulkenaar ligt vanaf 5 juli tot en met 16 augustus 2021 ter inzage.

Lees meer
28-06-2021

Voortgang participatie Verbindingsweg Tolberg

In februari/maart en in mei/ juni 2021 hebben twee digitale participatieronden (elk zes groepen) plaatsgevonden. Samen met de omgeving hebben we de (landschappelijke) inpassing van de Verbindingsweg Tolberg uitgewerkt.

Lees meer
23-12-2020

Status ontsluiting De Bulkenaar en Tolberg

We kunnen ons voorstellen dat u graag meer wil weten over de status van de ontsluiting van De Bulkenaar en de wijk Tolberg. Alle voorbereiding is gedaan volgens een zorgvuldig proces met verschillende partijen met expliciete expertises. Dat heeft geresulteerd in een zogenaamde viltstiftenkaart die is gebaseerd op verkeerstechnische en milieutechnische randvoorwaarden. Deze laat zien dat is gekozen voor de zuidelijke ontsluiting van Tolberg, in combinatie met de voorgenomen ondertunneling van spoorlijn Roosendaal-Antwerpen. Op basis hiervan gaan we het gesprek met elkaar aan waarbij duidelijk de kaders van de mogelijkheden aangegeven zullen worden. Het meedenken zal vooral gaan over hoe de wegen binnen het landschap hun plek gaan krijgen, de zogeheten landschappelijke inpassing. Voor het participatietraject worden (zes) afzonderlijke groepen van omwonenden betrokken. Uiteindelijk zullen de verschillende wensen worden vertaald naar een landschappelijk goed ingepaste weg waarbij we ook zullen motiveren waarom wensen wel of niet worden verwerkt. De planning is om de verbindingsweg Tolberg eind 2025 gerealiseerd te hebben. De zuidelijke ontsluiting van Tolberg gebaseerd op verkeerstechnische en milieutechnische randvoorwaarden.

Lees meer
09-02-2021

Notitie Reikwijdte en Detailniveau omgevingseffectrapport omgevingsvisie

Vanaf 8 februari ligt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)voor het Omgevingseffectrapport (OER) Omgevingsvisie Roosendaal gedurende vier weken ter inzage. Deze notitie is opgesteld voor de gehele gemeente Roosendaal. U kunt op deze notitie reageren.

Lees meer