Naar hoofdinhoud

Bravis eerder in compleet nieuw ziekenhuis

Het Bravis ziekenhuis werkt hard aan de zorg van de toekomst. Een werkwijze waarbij de regie bij de patiënt ligt, zorg dicht bij huis wordt geleverd, intensief wordt samengewerkt en technische en digitale ontwikkelingen worden benut. Ondertussen is Bravis ook op weg naar een nieuw ziekenhuisgebouw. Besloten is om dit gebouw niet in twee fasen, maar in één keer te bouwen. Hierdoor wordt de gewenste eindsituatie twee jaar eerder dan gepland bereikt en zitten patiënten en medewerkers sneller in een compleet nieuw ziekenhuis.

In de oorspronkelijke planning zou het nieuwe Bravis ziekenhuis in twee fasen worden gebouwd. De eerste fase zou in 2025 zijn afgerond en de tweede in 2030. Inmiddels zijn de plannen verder uitgewerkt en nader onderzocht. Zo heeft de medische staf van Bravis op verzoek aangegeven hoe de zorgactiviteiten verdeeld zouden moeten worden bij een gefaseerde nieuwbouw. Daaruit blijkt dat de eerste fase al een aanzienlijke omvang moet hebben om alle acuut-complexe zorg, inclusief spoedzorg en intensieve zorg te kunnen verlenen.

Voordelen van één hoofdlocatie sneller bereikt

De belangrijkste reden om het nieuwe ziekenhuis in één keer te bouwen is echter dat de voordelen van één hoofdlocatie sneller bereikt worden. Met één hoofdlocatie kan Bravis de klinische ziekenhuiszorg ook in de toekomst voor de regio behouden en verder verbeteren.

Andere voordelen van één ziekenhuisgebouw voor patiënten en medewerkers zijn onder meer:

  • Een betere en effectievere patiëntenzorg door de samenwerking tussen medisch specialisten en andere zorgverleners te optimaliseren;
  • Patiënten hoeven niet langer heen en weer te reizen tussen twee locaties;
  • Dure medische voorzieningen hoeven niet dubbel te worden aangeschaft;
  • Het (schaarse) zorgpersoneel kan efficiënter worden ingezet op één locatie, dan dat het verdeeld moet worden over twee locaties;
  • Voor de medewerkers is het prettiger om samen in één nieuw gebouw te werken en het bevordert het saamhorigheidsgevoel;
  • Eén nieuw gebouw is duurzamer dan twee verouderde hoofdlocaties.

Oplevering in 2028

De bouw start nu in 2026 en is afgerond in 2028. Dat is twee jaar eerder dan de vorige planning. In Bergen op Zoom komt vanaf 2028 een zorgplein. Bravis biedt hier samen met andere zorgpartners onder meer poliklinische zorg.  

Eén nieuw toekomstbestendig ziekenhuis

De Raad van Bestuur is blij met het voorgenomen besluit. “We starten nu weliswaar iets later met de bouw, maar bereiken eerder dan gepland de gewenste eindsituatie: één nieuw toekomstbestendig ziekenhuis voor West-Brabant en omgeving met al zijn voordelen voor de patiënten en de medewerkers”, zegt Albert-Jan Mante, lid Raad van Bestuur. “Onze patiënten komen in een prachtig nieuw ziekenhuis dat helemaal af is. Daarnaast worden zij niet na een paar jaar opnieuw met bouwoverlast geconfronteerd. Het voorgenomen besluit levert voor iedereen voordelen op.”

 Definitieve besluit

Het voorgenomen besluit is 17 januari 2022 genomen door de Raad van Bestuur en wordt voorgelegd aan de adviesorganen van het Bravis ziekenhuis. Ook vindt overleg plaats met andere belanghebbenden. Medio maart neemt de Raad van Bestuur het definitieve besluit.