Naar hoofdinhoud

Ontwerpbestemmingsplan De Bulkenaar

Het ontwerpbestemmingsplan voor het landschapspark De Bulkenaar ligt vanaf 5 juli tot en met 16 augustus 2021 ter inzage. 

Ontwerpbestemmingsplan inzien  

U kunt het ontwerpbestemmingsplan digitaal bekijken op ruimtelijkeplannen.nl.  

Wilt u de papieren versie inzien? Dat kan op het tijdelijk stadskantoor Mariadal p/a Vincentiusstraat 7 in Roosendaal. Daarvoor moet u vooraf een afspraak maken met de Bodes. U kunt hiervoor bellen met 140165. Ondanks de versoepelde maatregelen rondom het coronavirus vragen wij u hier terughoudend mee om te gaan. 

Reageren binnen zes weken  

Digitaal:   
U kunt, binnen de termijn van zes weken, een digitale zienswijze indienen. Hiervoor gebruikt u een van de volgende links:    

Als u uw zienswijze digitaal indient, kunt u via uw persoonlijke internetpagina de voortgang van de behandeling van uw reactie volgen.  

U kunt géén zienswijze indienen via e-mail.           

Per brief:  
U kunt er ook voor kiezen om, binnen de termijn van zes weken, schriftelijk uw reactie te geven op de plannen.   

U kunt uw zienswijze schriftelijk indienen door een brief te schrijven gericht aan de gemeenteraad van Roosendaal. Deze brief stuurt u naar Postbus 5000, 4700 KA te Roosendaal, onder vermelding van ‘‘Zienswijze ontwerpbestemmingsplan De Bulkenaar, zaaknummer 340730’. In de brief moeten de volgende onderdelen te lezen zijn:   

  • Uw naam en adres; 
  • Datum waarop u de zienswijze schrijft; 
  • Onder vermelding van zienswijze ontwerpbestemmingsplan De Bulkenaar en/of het ontwerp-exploitatieplan De Bulkenaar’, met zaaknummer 340730. 
  • Waarom u een zienswijze schrijft; 
  • Uw handtekening. 

Mondeling: 
Wilt u graag mondeling reageren? Dat kan op woensdag 15 september a.s. tijdens de hoorzitting. 

Wanneer u uw zienswijze mondeling wilt aandragen, moet u het formulier voor zienswijze invullen via DigiD of eHerkenning (zie digitaal). Op dit formulier geeft u nadrukkelijk aan dat u uw zienswijze mondeling wilt toelichten. U ontvangt dan een aparte uitnodiging met de nodige informatie.  

Vragen, ideeën en initiatieven  

Heeft u vragen over De Bulkenaar? Of heeft u een idee of een initiatief? Laat het ons weten via bulkenaar@roosendaal.nl. We horen graag van u!