Naar hoofdinhoud

Ter inzage: bestemmingsplan, exploitatieplan en besluit hogere waarden Wet geluidhinder

Vanaf 4 april tot 16 mei liggen er een aantal stukken ter inzage.

  • Het (gewijzigd) vastgestelde bestemmingsplan "De Bulkenaar"; 
  • Het gewijzigd vastgestelde exploitatieplan "De Bulkenaar 2022"; 
  • Het bijbehorend Besluit hogere waarden Wet geluidhinder "De Bulkenaar". 

De stukken inzien
U kunt de verschillende stukken bekijken via roosendaal.nl. Of op afspraak. Hiervoor kunt u een afspraak maken via 14 0165. 

Reageren binnen zes weken 
U kunt, binnen de termijn van zes weken, beroep indienen. Dit kan zowel digitaal als schriftelijk. Hoe u dit doet leest u op roosendaal.nl 

Vragen, ideeën en initiatieven   
Heeft u vragen over De Bulkenaar? Of heeft u een idee of een initiatief? Laat het ons weten via bulkenaar@roosendaal.nl. We horen graag van u!