Naar hoofdinhoud

Proces

Uitzicht over gebied

Stappen naar het inrichtingsplan Landschapspark De Bulkenaar

Voor Landschapspark De Bulkenaar moet een inrichtingsplan worden gemaakt. Om tot dit plan te komen doorlopen we verschillende fases: eerst gaan we aan de slag met het ruimtelijk casco, daarna stellen we een voorlopig ontwerp op en ten slotte komen we tot het definitief ontwerp. In elke fase loopt een participatietraject en een formeel traject, waarbij we de wettelijk verplichte stappen doorlopen.

Maart 2020

Definitieve gebiedsvisie

Op 25 juni zijn de gemeenteraad en de omwonenden/betrokkenen van de Bulkenaar via een brief op de hoogte gebracht van de gewijzigde planning om te komen tot het bestemmingsplan voor de Bulkenaar. Het voorontwerp-bestemmingsplan voor de Bulkenaar wordt later dan gepland in procedure gebracht.

Lees meer

Eind mei 2020

Behandeling van de gebiedsvisie in de gemeenteraad

De gebiedsvisie is vastgesteld door de gemeenteraad.

Gebiedsvisie

Juni 2020

Start inrichtingsplan de Bulkenaar

In juni hebben we, de Gemeente Roosendaal en het Bravis ziekenhuis, een landschapsarchitect geselecteerd voor De Bulkenaar: Karres en Brands. Wil je graag meer weten over dit bureau?

Lees meer

Najaar 2020

Definitieve Zorgvisie Bravis

Met een nieuw ziekenhuis in De Bulkenaar en de implementatie van deze nieuwe zorgvisie zet het Bravis ziekenhuis een goede stap richting de toekomst. De visie bepaalt de inrichting en uitvoering van de ziekenhuiszorg in onze regio voor de toekomst (2030).

Lees meer

Januari 2021

Voorontwerp-bestemmingsplan en Milieu Effect Rapportage (MER) ter inzage.

Voorontwerp-bestemmingsplan en Milieu Effect Rapportage (MER) ter inzage.

Bekijk hier het voorontwerpbestemmingsplan

Juli 2021

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage.

Iedereen heeft de mogelijkheid gekregen een zienswijze in te dienen.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt t/m 16 augustus ter inzage.

10 februari 2022

Definitief bestemmingsplan (besluit door de raad).

Zijn er nog bezwaren? Dan kunnen mensen die eerder een zienswijze hebben ingediend, in beroep gaan bij de Raad van State. Vervolgens bepaalt de Raad van State de termijn waarop het beroep wordt behandeld.

Maart 2023

Bravis presenteert schetsontwerp

Bravis gaat een nieuw ziekenhuis bouwen op De Bulkenaar in Roosendaal. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het schetsontwerp. Hierin zijn de hoofdvorm en de hoofdindeling van het ziekenhuis bepaald en is gekeken hoe het gebouw in de omgeving past. Op maandag 6 maart presenteerde Bravis hun plannen aan omwonenden van De Bulkenaar en overige belangstellenden.

28 oktober 2023 Bomen over De Bulkenaar: de veldexcursie

Bomen over De Bulkenaar: de veldexcursie

Bravis werkt hard aan het ontwerp van het nieuwe ziekenhuis. Daarin zijn nieuwe stappen gezet. We laten u graag de plattegronden van de verdiepingen en de nieuwste impressies van de gevelbekleding en het interieur zien. 
Het ontwerp van het landschapspark De Bulkenaar is ook weer een stapje verder. De grote lijnen zijn afgestemd met het ziekenhuisontwerp en we werken nu aan de verdere invulling. Graag laten wij u zien hoe deze plannen bij elkaar komen én praten wij u bij over de laatste stand van zaken. Daarom nodigen wij u uit!

Kijk hier voor meer informatie

2024

Start bouwrijp maken van de grond

Meer informatie volgt nog.

2026

Start bouw Bravis

Meer informatie volgt nog.

2029

Ingebruikname Bravis ziekenhuis