Naar hoofdinhoud

Proces

Uitzicht over gebied

Stappen naar het inrichtingsplan Landschapspark De Bulkenaar

Voor Landschapspark De Bulkenaar moet een inrichtingsplan worden gemaakt. Om tot dit plan te komen doorlopen we verschillende fases: eerst gaan we aan de slag met het ruimtelijk casco, daarna stellen we een voorlopig ontwerp op en ten slotte komen we tot het definitief ontwerp. In elke fase loopt een participatietraject en een formeel traject, waarbij we de wettelijk verplichte stappen doorlopen. Meer informatie en een grove planning leest u in een infographic.

Download hier de infographic

Maart 2020

Definitieve gebiedsvisie

Op 25 juni zijn de gemeenteraad en de omwonenden/betrokkenen van de Bulkenaar via een brief op de hoogte gebracht van de gewijzigde planning om te komen tot het bestemmingsplan voor de Bulkenaar. Het voorontwerp-bestemmingsplan voor de Bulkenaar wordt later dan gepland in procedure gebracht.

Lees meer

Eind mei 2020

Behandeling van de gebiedsvisie in de gemeenteraad

Juni 2020

Start inrichtingsplan de Bulkenaar

In juni hebben we, de Gemeente Roosendaal en het Bravis ziekenhuis, een landschapsarchitect geselecteerd voor De Bulkenaar: Karres en Brands. Wil je graag meer weten over dit bureau?

Lees meer

Najaar 2020

Definitieve Zorgvisie Bravis

Met een nieuw ziekenhuis in De Bulkenaar en de implementatie van deze nieuwe zorgvisie zet het Bravis ziekenhuis een goede stap richting de toekomst. De visie bepaalt de inrichting en uitvoering van de ziekenhuiszorg in onze regio voor de toekomst (2030).

Lees meer

Januari 2021

Voorontwerp-bestemmingsplan en Milieu Effect Rapportage (MER) ter inzage.

Voorontwerp-bestemmingsplan en Milieu Effect Rapportage (MER) ter inzage. Reageren? Per brief aan het College van B&W. Reacties worden eventueel verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan.

Bekijk hier het voorontwerpbestemmingsplan

Juli 2021

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage.

Iedere bewoner kan een zienswijze indienen, per brief aan de gemeenteraad. Die zienswijze mag je toelichten tijdens de beeldvormende raadsvergadering, die voorafgaat aan de behandeling in de commissie en raad.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt t/m 16 augustus ter inzage.

November 2021

Definitief bestemmingsplan (besluit door de raad).

Zijn er nog bezwaren? Dan kunnen mensen die eerder een zienswijze hebben ingediend, in beroep gaan bij de Raad van State. Vervolgens bepaalt de Raad van State de termijn waarop het beroep wordt behandeld.

2022

Start aanleg infrastructuur (ontsluitingsweg A58, afslag 25)

Meer informatie volgt nog.

2023

Start bouw Bravis ziekenhuis

Meer informatie volgt nog.

2025

Oplevering eerste fase bouw, vestiging Bergen op Zoom sluit.

Meer informatie volgt nog.

2030

Oplevering Bravis ziekenhuis

Meer informatie volgt nog.