Naar hoofdinhoud

Verbindingsweg Tolberg

Met de komst van het ziekenhuis wordt de verbinding met de A58 voor de wijk Tolberg verbeterd. Deze verbetering is al lang een wens van de gemeente. Daarom heeft de gemeente het Adviesbureau Goudappel Coffeng een tracéstudie laten uitvoeren. Daarnaast heeft de gemeente ook een kwalitatieve analyse laten uitvoeren naar dertien varianten van de verbindingsweg tussen de wijk Tolberg, die door de inwoners zijn ingebracht.  Vanuit deze studie en de analyse is er uiteindelijk gekozen voor de variant met de zuidelijke ontsluiting van Tolberg, in combinatie met de voorgenomen ondertunneling van spoorlijn Roosendaal-Antwerpen. Voor deze voorkeursvariant is een zogenaamde viltstiftenkaart gemaakt die het tracé van de ontsluitingsweg globaal weergeeft (zie afbeelding hieronder).

De viltstiftenkaart vormt het uitgangspunt voor het participatieproces, wat op dit moment loopt (van januari t/m juni 2021). Voor het participatieproces heeft Arcadis een omgevingsmanagementplan opgesteld. Het omgevingsmanagementplan maakt inzichtelijk welke stakeholders op welke wijze en op welk moment in het proces worden betrokken In het participatieproces worden verschillende momenten georganiseerd waarbij de omgeving mee kan denken over hoe de wegen binnen het landschap hun plek gaan krijgen, de zogeheten landschappelijke inpassing.

Voor het participatietraject worden (zes) afzonderlijke groepen van omwonenden betrokken. Uiteindelijk zullen de verschillende wensen worden vertaald naar een landschappelijk goed ingepaste weg waarbij we ook zullen motiveren waarom wensen wel of niet worden verwerkt. De planning is om de verbindingsweg Tolberg eind 2025 gerealiseerd te hebben.

Lees meer over het participatieproces

De Verbindingsweg Tolberg uitgelegd

Waarom komt er een verbindingsweg? Wat brengt deze weg ons? En hoe gaat dit in z'n werk? Je hoort het in de video!

Bekijk de video
Meer informatie over de verbindingsweg Tolberg

Vragen en antwoorden

De komst van het ziekenhuis is een katalysator om de ontsluiting van de wijk Tolberg te verbeteren.

Dit punt komt aan de orde tijdens de uitwerking in een later stadium van het proces. Natuurlijk houden we zoveel als mogelijk rekening met deze aspecten en laten we ons daarbij informeren door de partijen met de juiste expertise.