Naar hoofdinhoud

Visie op zorg

Vrouw uitkijkend op stad

Bravis ziekenhuis

Op dit moment heeft Bravis twee hoofdlocaties (Bergen op Zoom en Roosendaal), waarover de verschillende specialismen zijn verdeeld. Samen bieden zij een compleet aanbod van ziekenhuiszorg. Eind 2018 heeft het Bravis ziekenhuis het besluit genomen om te gaan werken vanuit één nieuwe hoofdlocatie. In 2019 is aan de gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal gevraagd om locaties aan te bieden die aan de criteria voldoen. De Raad van bestuur van Bravis heeft daarnaast veel belanghebbenden gesproken om draagvlak te krijgen voor de keuze. Uiteindelijk heeft de Raad van Bestuur in april 2019 de voorkeur uitgesproken voor De Bulkenaar in Roosendaal.

In 2029 is het nieuwe ziekenhuisgebouw klaar. Na de ingebruikname zal alle spoedeisende en complexe klinische ziekenhuiszorg op de locatie Bulkenaar worden verleend. Met één hoofdlocatie wil Bravis de toekomstbestendige (klinische) ziekenhuiszorg voor de regio behouden, de kwaliteit van zorg verder verbeteren, meer mogelijkheden krijgen om in te spelen op nieuwe wensen van patiënten en een aantrekkelijke werkgever blijven.

Plattegrond

Waarom naar één locatie?

Alle zorg onder één dak zal grote voordelen opleveren. Zo kunnen de medisch specialisten en andere zorgverleners nog beter samenwerken, waardoor de zorg verder kan verbeteren en vernieuwen. Patiënten en personeel hoeven niet meer heen en weer te reizen tussen twee locaties.

Op één locatie kan de zorg rondom de patiënt nog beter worden georganiseerd. Dit is belangrijk voor met name patiënten die meerdere aandoeningen hebben. Zij hebben complexe zorg nodig van meerdere specialismen. Omdat mensen steeds ouder worden, zal dit steeds meer aan de orde zijn. Die trend zet in de komende jaren door. Daarnaast verandert de zorg. Nieuwe technologieën en toenemende digitalisering, meer multidisciplinair werken, betere samenwerking in de regio en meer zorg verlenen buiten de muren van het ziekenhuis zijn hier voorbeelden van. Een ziekenhuis moet zich aanpassen aan die veranderingen.

Doordat de zorg nu over twee gebouwen is verdeeld, zijn sommige specialismen die eigenlijk bij elkaar horen, gescheiden. Longgeneeskunde zit bijvoorbeeld in Bergen op Zoom en cardiologie in Roosendaal. Ook vaatchirurgie zit in Bergen op Zoom maar dialyse in Roosendaal. Door alle zorg onder één dak te brengen verbeter je de zorg voor patiënten.

In gesprekken met veel betrokkenen, zoals huisartsen, zorginstellingen, ambulancetransport, zorgverzekeraars, maar ook gemeenten, bleek telkens dat de wens van Bravis om ziekenhuiszorg toekomstbestendig te maken op één locatie, wordt gedeeld. Essentieel is de bereikbaarheid van acute zorg, ziekenhuiszorg voor de chronische patiënt, openbaar vervoer en de gevolgen voor omwonenden van de nieuwe locatie.

Zorg dichtbij

Naast het nieuwe ziekenhuis op locatie Bulkenaar blijft Bravis ook zorg bieden in buitenpoliklinieken, huisartsenpraktijken en thuis. In de gemeente Bergen op Zoom zal een stadspolikliniek worden gevestigd. Hiermee kunnen we goede zorg in de hele regio garanderen. Daarnaast wordt er gekeken naar nieuwe vormen van zorg in samenwerking met de huisartsen. In zogenaamde Bravispunten kunnen patiënten in de regio ook terecht voor informatie, diagnostiek en specifieke behandelingen. In overleg met huisartsen gaan we in de regio en de huisartsenpraktijk spreekuren opzetten. Met OV-bedrijven maken we een plan om het ziekenhuis, zeker vanuit het westelijk deel van ons verzorgingsgebied, uitstekend bereikbaar te maken.

Oudere mevrouw die hulp krijgt in ziekenhuis

Zorgvisie van de toekomst

Bravis ziekenhuis is in najaar 2018 gestart met de ontwikkeling van een visie op ‘Ons ziekenhuis van morgen’, samen met veel betrokkenen zoals gemeenten, huisartsen en collega-instellingen. De visie bepaalt de inrichting en uitvoering van de ziekenhuiszorg in onze regio voor de toekomst (2030). Het nieuw strategisch visiedocument van het Bravis ziekenhuis is gereed. De visie wordt de komende periode getoetst bij de samenwerkingspartners in de regio. In september 2020 zal de raad van bestuur het visiedocument definitief vaststellen. Meer hierover leest u hier.

Vernieuwing van zorg

Bij ongewijzigd beleid groeit de zorgvraag in ons gebied tot 2030 met 11,5%. Het Bravis ziekenhuis wil de toegankelijkheid van medisch-specialistische zorg in de regio borgen. Daarom vernieuwt Bravis de komende jaren de manier waarop de zorg wordt verleend. De drie belangrijkste veranderingen zijn:

 • De rol van de patiënt verandert, eigen regie
 • Zorg wordt in samenwerking verleend
 • Inzet van nieuwe technieken

De best mogelijke zorg

Met een nieuw ziekenhuis in De Bulkenaar en de implementatie van deze nieuwe zorgvisie zet het Bravis ziekenhuis een goede stap richting de toekomst. Onderweg hebben wij één doel voor ogen: een toekomstbestendig ziekenhuis in het hart van de regio, dat in samenwerking met andere zorgaanbieders en ook op andere locaties de best mogelijke ziekenhuiszorg biedt.

Vragen en antwoorden

 • Bravis wil zorg rondom de patiënt organiseren. Dit is belangrijk voor met name patiënten die meerdere aandoeningen hebben. Zij hebben complexe zorg nodig van meerdere specialismen. Omdat mensen steeds ouder worden, zal dit steeds meer aan de orde zijn. Omdat Bravis met twee gebouwen te maken heeft zijn sommige specialismen die eigenlijk bij elkaar horen gescheiden. Longgeneeskunde zit bijvoorbeeld in Bergen op Zoom en cardiologie in Roosendaal. Ook vaatchirurgie zit in Bergen op Zoom maar dialyse in Roosendaal. Door alle (complexe) zorg onder één dak te brengen verbeteren we de zorg voor patiënten.
 • Ernstig zieke patiënten hoeven niet meer verplaatst te worden.
 • Patiënten hoeven niet langer heen en weer te reizen tussen twee locaties.
 • Dure apparatuur (bijvoorbeeld MRI en PET) hoeft niet meer aangeschaft te worden voor twee locaties.
 • Er is een toenemend tekort aan zorgpersoneel. Ook het Bravis ziekenhuis heeft hiermee te maken. Met één hoofdlocatie hoef je minder vacatures in te vullen waar weinig sollicitanten voor zijn. Bovendien verliest personeel geen tijd meer aan reizen tussen twee vestigingen.
 • Voor de medewerkers is het prettiger om samen in één nieuw gebouw te werken en het bevordert het saamhorigheidsgevoel.
 • Eén nieuw gebouw is duurzamer dan twee verouderde hoofdlocaties.

Beide huidige locaties zijn ongeveer 45.000 m2 groot. De nieuwe locatie wordt circa 75.000 m2. Er kan niet zomaar 35.000 m2 bij een van de bestaande locaties aangebouwd worden om het ruimteprobleem op te lossen. Hiervoor zijn meerdere redenen: 

 • Technische en bouwkundige beperkingen van de huidige locaties
  De huidige locaties Bergen op Zoom en Roosendaal zijn beide in 1968 geopend en zijn dus 60 jaar oud in 2028. De oorspronkelijke economische afschrijvingstermijn was 50 jaar, waarna in principe tot nieuwbouw kan worden besloten. Hoewel in de loop der jaren nog veel verbouwd en aangebouwd is, is de hoofdstructuur van beide panden niet geschikt voor de meer individuele ziekenhuiszorg in de toekomst (te weinig eenpersoonskamers) en leveren logistieke processen steeds meer knelpunten op (geen adequate scheiding van patiënt- en logistieke routing). Het is daarmee onverantwoord om in deze (functioneel) verouderde gebouwen nog eens 20 tot 30 jaar te blijven investeren.
 • Ruimtegebrek op de acute en complexe locatie Bergen op Zoom
  De locatie Bergen op Zoom ligt in een krap gebied tussen een woonwijk en de snelweg. Er zijn geen uitbreidingsmogelijkheden meer en vervanging van de huidige bebouwing door nieuwbouw op de locatie is evenmin mogelijk. Daarnaast heeft deze locatie onvoldoende parkeercapaciteit.
 • Slechte bereikbaarheid per auto locatie Roosendaal
  De locatie Roosendaal is sinds jaar en dag alleen bereikbaar via een stedelijke route. Dit zorgt nu al voor opstoppingen en gevaarlijke situaties op de wegen en irritaties bij patiënten, bezoekers en personeel. Het zou verkeerstechnisch onmogelijk zijn om 2,5 miljoen verkeersbewegingen per jaar op de huidige locatie Roosendaal te verwerken.
 • Nieuwbouw op een bestaande locatie is altijd complexer en duurder dan nieuwbouw op een nieuwe locatie.

De verbouwingen van de afgelopen jaren zijn het gevolg van de fusie en de verschuiving van zorg over de locaties Roosendaal en Bergen op Zoom. De noodzakelijke renovatie van de locatie Roosendaal was zelfs al eens uitgesteld.

Om aan de gestelde eisen (van bijvoorbeeld brandveiligheid) te voldoen en kwalitatief goede zorg te kunnen blijven bieden was een renovatie programma nodig. De verpleegafdelingen waren erg verouderd en de drie-persoonskamers voldeden niet meer aan de moderne eisen. Er is ook nog geïnvesteerd in een verbouwing van de Intensive Care op beide locaties. De IC’s zijn van groot belang om operatiepatiënten op te vangen. Zonder goede IC zou er niet meer geopereerd kunnen worden.

We moeten nog tot 2025 en 2030 hoogwaardige zorg blijven verlenen op de huidige locaties. Daarom zal ook de komende jaren hier en daar een verbouwing plaatsvinden, bijvoorbeeld in verband met de plaatsing van nieuwe apparatuur. Want de patiënten van nu verdienen de moderne zorg die hen nu toekomt.

Het nieuwe ziekenhuis dat Bravis gaat bouwen wordt compact, duurzaam en krijgt de vorm van een klaver. Met maximaal vijf bouwlagen en een technieklaag gaat het op in het omringende landschapspark. Dat blijkt uit het schetsontwerp dat maandag 6 maart 2023 is gepresenteerd aan omwonenden van De Bulkenaar en overige belangstellenden.

Volgens het schetsontwerp van 6 maart wordt op het terrein van het nieuwe ziekenhuis een parkeergebouw voor bezoekers gemaakt, dichtbij de entree en een parkeerveld voor personeel. Vanuit het parkeergebouw komen de bezoekers direct op de eerste verdieping, waar de polikliniek wordt gevestigd.